MSpsicolog 2018-12-22T13:53:47+00:00
Loading...

Logopèdia

L’objectiu de la logopèdia és corregir o millorar els trastorns del llenguatge i de la comunicació tant en els infants com en els adults.

PSICOLOGIA

El psicòleg està format amb els coneixements científics necessaris per comprendre, interpretar i analitzar el comportament humà.

Montserrat Mestres

LOGOPEDA (Col. 446)

Sònia Salvatella

PSICÒLOGA (Col. 17.828)

Col·legi Oficial de psicologia de CatalunyaCol·legi de Logopedes de CatalunyaGeneralitat de Catalunya - Departament de Salut
Projecte Binding - Universitat de Barcelona

Som un centre de Logopèdia i Psicologia situats al centre de Terrassa d’iniciativa privada format per un equip multidisciplinar i des de l’any 1998 estem especialitzats en l’avaluació, diagnòstic i tractament de l’infant i l’adolescent així com l’orientació i assessorament als pares i familiars. La nostra finalitat és promoure el desenvolupament i benestar del menor i el seu entorn, proporcionant la informació i el recolzament necessari per conèixer les seves dificultats i aportant els recursos que permetin solucionar, minimitzar i/o descartar el problema.

Equip

MONTSERRAT
MESTRES
PUIG

LOGOPEDA

 • Diplomada en infermeria Universitat de Barcelona.
 • Diplomada en Logopèdia Isep Clínic de Barcelona.
 • Postgrau en afàsies Isep Clínic de Barcelona.
 • Postgrau en trastorns de la veu Universitat Ramón LLull.
 • Teràpia miofuncional.
 • Formació continuada en dificultats d’aprenentatges.
 • Post grau en “Detección y tratamiento de las dificultades del aprendizaje”. Universitat de Barcelona.

SÒNIA
SALVATELLA
MESTRES

PSICÒLOGA

 • Especialista en Psicologia Clínica i la Salut especialitat Infantil.
 • Llicenciada en Psicologia Universitat Ramón Llull.
 • Màster en Psicologia Clínica i de la Salut. Especialitat Infantil- juvenil Universitat de Barcelona.
 • Màster en Psicologia aplicada a l’Esport Universitat Abat Oliva.
 • Formació continuada especialitat TDAH i Trastorns d’aprenentatges.
 • Post grau en “Detección y tratamiento de las dificultades del aprendizaje”. Universitat de Barcelona.

MARIA
GÓMEZ
RODÓN

Psicòloga

 • Llicenciada en Psicologia Universitat Autònoma de Barcelona.
 • Màster en Psicopatologia Clínica Infanto – Juvenil Universitat Autònoma de Barcelona.
 • Cursant Grau en Mestre d’Educació Primària amb menció de Pedagogia Terapèutica UNIR.
 • Formació continuada especialitat TDAH i Trastorns d’aprenentatges.

IVET
VALVERDE
AMORÓS

LOGOPEDA

 • Graduada en logoèdia per la Universitat Ramon Llul-Blanquerna
 • Formació en el diagnòstic i intervenció de la deglució disfuncional (atípica/adaptada)

SANDRA
JAENADA
SEGURA

ADMINISTRATIVA

 • Cicle Formatiu de Grau Superior de Dietètica i Nutrició.

Serveis

Logopèdia

L’objectiu de la logopèdia és corregir o millorar els trastorns del llenguatge i de la comunicació tant en els infants com en els adults.

La logopèdia infantil té com a objectiu el tractament d’infants que durant l’adquisició i desenvolupament del llenguatge i la parla presenten diferents dificultats que poden impedir una integració adequada del llenguatge, tant oral com escrit, afectant d’aquesta manera a les seves capacitats comunicatives. A partir de la valoració o detecció de necessitats de l’infant es realitza un pla d’intervenció per tractar els diferents aspectes que incideixen en el desenvolupament del llenguatge de l’infant, tractant-se sempre d’un tractament individual dissenyat específicament per a les necessitats del nen. Les alteracions del llenguatge poden tenir diferents manifestacions depenent de les funcions o àrees alterades.

 • Dislàlia: dificultats en l’articulació d’un o més sons, per la substitució d’altres fonemes, observant més freqüentment dificultat en el so de la /r/ (rotacisme), la /ll/ (ieisme) i en /s/ o /z/ (sigmatisme).
 • Disfèmia: tartamudesa.
 • Taquilàlia: afectació de la velocitat de la parla, amb omissió de lletres i síl·labes.
 • Bradilàlia: afectació oposada a l’anterior, velocitat excessivament lenta.
 • Mutisme selectiu: trastorn que es caracteritza perquè el nen, tenint la capacitat de parla conservada, inhibeix selectivament la resposta verbal davant de determinades situacions socials.
 • Retard del llenguatge
 • Trastorn del llenguatge
 • Trastorns de la veu o disfonies
 • Deglució atípica (patró mal adquirit de deglució).
 • Deformitat dentaria produïda per una deglució incorrecte.
 • Respiració oral.
 • Hipotonicitat orofacial (manca de to muscular a la regió orofacial).
Problemes relacionats amb la comunicació:

 • Afàsies: després de patir una afectació neurològica per una AVC (accident vascular cerebral, com pot ser ictus, embòlies, etc.).
 • Disglòssia: problemes relacionats amb la deglució.
 • Disfonies: presentar una veu afònica, inestable, dèbil, etc.

Psicologia infantil

Aquesta branca de la psicologia centre la seva atenció en els infants des d’un a perspectiva clínica partint d’una orientació cognitiva-conductual com a eina principal pel desenvolupament emocional i conductual dels nens i nenes. Considerem que es igual d’important treballar amb el nen com amb els membres que interaccionen en el seu entorn familiar, educatiu i social.La intervenció es basa en proporcionar al menor estratègies i habilitats que l’ajudin a millorar o superarà la dificultat que presenta, identificar les emocions, saber gestionar-les i aplicar les eines per compensar les dificultats que presenta. Al mateix temps a les famílies i educadors se’ls ofereix pautes d’actuació que ajuden a millorar els problemes emocionals i conductuals del nen tant a casa com a l’escola. El treball grupal i el seguiment continu amb la família i escola és primordial per obtenir bons resultats en el tractament.

Trastrorns d’aprenentatges

És un trastorn específic de l’aprenentatge amb la lectura de base neurobiològica, una dificultat significativa per adquirir la lectura que presenten alguns nens amb intel·ligència, motivació i escolarització adequada.
Els nens i nenes amb dislèxia tenen especialment afectades aquelles habilitats lingüístiques associades a l’escriptura, la memòria a curt termini, la percepció i la seqüenciació. Presenten dificultats a l’hora d’automatitzar la lectura i l’ortografia.

Són el conjunt d’errors de l’escriptura que afecten a la paraula i no al seu traç. Es centra en l’aptitud per transmetre el codi lingüístic per mitjà de grafemes respectant la seva ortografia tan natural com arbitraria.
És una dificultat específica d’aprenentatges de l’aritmètica de base neurobiològica que afecta el procés numèric i del càlcul en nens amb un coeficient intel·lectual normal. Repercuteix en un baix rendiment en l’àrea de matemàtiques; tenen dificultats per recordar conceptes bàsics d’aritmètica, taules de multiplicar, el significat dels símbols, interpretar els enunciats dels problemes i comprendre els conceptes de posició, relacions i mesura de xifres.

Trastrons conductuals

És un trastorn d’origen neurobiològic, els símptomes del qual comencen a la infància i es caracteritzen per la presencia d’un excés d’activitat motriu, impulsivitat i dèficit d’atenció. Es tracta d’un quadre clínic que afecta majoritàriament a nens en edat escolar.

En la majoria de nens amb TDAH poden experimentar dificultats acadèmiques i/o de relació amb els companys ja que es caracteritzen per tenir dificultats en l’organització i planificació, dificultats per acceptar les normes i seguir-les, es distreuen fàcilment, presenten les feines incompletes, contesten impulsivament i perden o obliden les coses.

És un patró recurrent de conducta negativista, desafiant, desobedient i hostil cap a figures d’autoritat. Els comportaments negativistes i desafiants s’expressen per una tossuderia persistent, resistència i mala tolerància a les ordres, cedir o negociar amb els adults. Es caracteritzen per una tendència deliberada a sobrepassar els límits o normes establertes, acceptant malament o culpabilitzant als altres dels seus propis actes.

Trastorns emocionals

L’observació de canvis de l’estat d’ànim, irritabilitat, hipersensibilitat, negativisme, ideació de menyspreu, alteració de la son i la gana, queixes somàtiques i pèrdua d’energia, són alguns símptomes de la depressió infantil.
Els nens amb aquests trastorns acostumen a experimentar un por intensa, preocupació o inquietud que poden durar llargs períodes de temps i afectar significativament a les seves vides.

Projecte Binding

El Binding és una metodologia innovadora per ensenyar a llegir i intervenir a les dificultats lectores. Consisteix en una intervenció personalitzada, utilitzant un programa informàtic on des de casa, els nens i nenes podran treballar per reduir els errors i augmentar la velocitat de lectura, reduint el baix rendiment escolar dels nens i nenes.
Es tracta d’un projecte d’investigació de la Universitat de Barcelona binding

Juguem

Un mètode d’entrenament basat en l’evidència científica i dissenyat per especialistes de la Universitat de Barcelona.

Des de casa,
amb l’ordinador

Llegim

Un entrenament sistemàtic de la lectura que es realitza mitjançant un programa informàtic.

15 minuts al dia,
5 dies a la setmana

Guanyem!

Millora l’actitud vers la lectura, redueix el nombre d’erros i augmenta la velocitat lectora.

Lectura mes fluida, millora de la comprensió i el seu rendiment sense mostrar cansament ni frustració

Noticies

ContactaPortal de Sant Roc, 33
08221 Terrassa (Barcelona)

De Dilluns a Divendres de 15:30 a 20:30
937 88 63 21