Dislàlies

Ens referim a l’articulació, els moviments que realitzem amb els llavis i la llengua que es transformen amb els sons de la parla. Alguns nens experimenten dificultats per adquirir-los correctament i també hi ha un procés maduratiu.
Aquest quadre que us presentem a continuació esdevé una guia per tenir com a referència dels temps d’ adquisició dels diferents sons:

2 anys a i u o e m p i n ua b
3 anys k g t d ñ
4 anys f r l s
5 anys j v z ch sh x
6 anys rr ll

En el moment en què un nen té 3 anys d’ edat el seu discurs ha de ser fàcilment comprensible. La presència d’ alguns errors d’ articulació és normal. No obstant un nen als sis anys ha de ser capaç de realitzar adequadament tots els sons.
Esperem que us serveixi de guia i sempre us podem assessorar en el que necessiteu o bé valorar si el seu desenvolupament està dins dels paràmetres normals.

2017-12-13T18:27:43+01:00