RETARD SIMPLE DE LA PARLA

RETARD SIMPLE DE LA PARLA

El retard de la parla pot ser de caràcter simple i significa que és una parla que apareix més tardanament si bé en forma correcta.

Apareixent estructures de carácter gramatical subjecte-verb-predicat entre els tres anys i tres anys i mig d’edat, límit per plantejar una intervenció terapéutica.

CRITERIS EVOLUTIUS
·       0-3 mesos: Pot plorar i cridar. Reacciona als sorolls. Sons guturals.
·       3-6 mesos:  Inici del balboteig. (pa-pa, ba-ba, ma-ma). Somriu. Reacciona a la veu adulta.
·       6-9 mesos: Laleig. Síl·labes aïllades (da, ma, ca). Respon vocalment a l’estímul i al mirall.
·       9-12 mesos: Imita sons. Diu mama, papa.
·       12-15 mesos: Pot dir 2-4 paraules familiars.
·       15-18 mesos: Pot dir unes 5 paraules.
·       18-21 mesos: Pot dir 10 o més paraules.
·       21-24 mesos: 20-50 paraules. Combina dues o més paraules en forma d’argot. Expressa necessitats.
·       24 mesos: Pot fer servir el jo, mi, tu. Diu el seu nom.
·       30 mesos: Diu nom i cognoms. Comença a fer frases simples gramaticalment incorrectes.
·       3 anys: Pregunta on, com, per què. Frases amb subjecte, verb i predicat.
·       4 anys: Frases de 6-8 paraules. Pot conjugar els temps verbals.

 

2018-06-28T18:19:27+01:00